Konstelacije @ Galerija SULUV, Novi Sad


U ponedeljak, 5. jula, u 19 časova, u Galeriji SULUV, biće održana javna prezentacija doktorskog umetničkog projekta Danice Bićanić, pod nazivom Konstelacije fluidnih prostora - dokument i kontekst. Izložba se realizuje u okviru Programa saradnje i partnerskih realizacija Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu i biće otvorena za posetioce do 16. jula 2021.


Prostornu višemedijsku instalaciju, pod nazivom Konstelacije fluidnih prostora - dokument i kontekst, čine različiti fragmenti - objekti, foto, audio i video materijal koji svedoči o umetničkim akcijama i drugim postupcima i procesima u okviru prakse istraživanja odnosa subjekta i sveta. Prostorna instalacija predstavlja promenljivu kompoziciju - sliku prostora bez fiksnih tačaka koje ga određuju - koju čine dokumenti subjektivne kontemplacije prostorno-vremenskih, egzistencijalnih tema (o čoveku, pojedincu, slobodi, odgovornosti, smrti, društvu, teskobi, apsurdu…). Dokumenti svedoče o umetničkom sagledavanju i obrađivanju pomenutih tema. Predstavljeni su kao fluidni prikazi - konstelacije, čije sagledavanje i razumevanje je promenljivo, intersubjektivno, participativno i zavisi od trenutne pozicije posmatrača. Pojmom konstelacije, čije izvorno značenje se odnosi na raspored zvezda – sazvežđe, referiše se na benjaminovsko povezivanje fragmenata u konstelacije kako bi se preko drugačijih, nelinearnih povezivanja dosegla čitljivost povesti ili slika sveta, kreira se umetnički prostor gde je fokus na postavljanju pitanja, a ne na davanju konačnih odgovora.
Comments

Popular posts from this blog

Blic razgovor @AFŽ - Autonomni festival žena