Posts

Showing posts from 2019

Teorijski diskursi savremene ženske kulture - promocija zbornika

Image
Fotografija performansa Love Cut-Ups for Genesis P-Orridge na naslovnoj strani zbornika 13. decembar 2019. 12 časova, Muzej savremene umetnosti Vojvodine Zbornik Teorijski diskursi savremene ženske kulture autorki Silvie Dražić i Vere Kopicl okuplja tekstove izlaganja/predavanja koja su se održala tokom dva izdanja programa Multimedijalne platforme K.A.T. (2017. i 2018. godine), posvećenog istraživanju, predstavljanju i afirmaciji ženske kulture, aktivizma i teorije. Publikacija, dakle, predstavlja svojevrsnu postprodukciju događaja, konferencija, panela i debata koji su bili sastavni deo do sada održanih programa SFO „(Re)konekcija“. Dok umetnički projekti, izložbe, akcije, performansi i slično, i pored svoje privremenosti i ograničenog trajanja nastavljaju da žive i obnavljaju se u polju umetnosti kao umetnička dokumentacija koja svedoči o tome da se nešto dogodilo, sam govorni program, bez obzira na to koliko provokativan ili uzbudljiv bio, često ostaje samo kao tra

Cycles @ Razlike

Image
Cycles - 000000006 Document / Performance / Installation, 2019 Work Cycles (performance / action) has been running since 2015 and has been presented repeatedly in the form of installation / document, always in another form. It consists of action and performance documents from 2015 to 2019 (a video of the destruction of objects created in one of the cycles , ash objects created after the burning of previous objects, photographs of the process of creation of objects, photographs of objects in different spaces, transformed objects in the form of flags, action document How a self-sustaining installation was created , photographs of the audience who participated in the performance at the opening of previous exhibitions). Exhibition of the Differences project Cycles  2019 @ Differences   Ciklusi - 000000006 Dokument / performans / instalacija, 2019. Rad  Ciklusi  (performans / akcija) traje od 2015. godine i do sada je u vidu instalacije/dokum

SMIC. pokretna mala forma - Osetljivi, meki objekat 2019

Image
Osetljivi, meki objekat 2019. Na izložbi sam učestvovala sa interaktivnim objektom pod nazivom -  Osetljivi, meki objekat . Osetljivi, meki objekat je interaktivna skulptura koja vibrira i reaguje na dodir posmatrača. Objekat zbog svoje meke strukture omogućava posmatračima da ga oblikuju po želji. Meku strukturu oblikuje delikatna, bela površina koja vremenom biva izmenjena usled dodirivanja. Skulptura predstavlja materijalizaciju senzitivnosti, osetljivosti svake vrste, koja biva suočena sa slobodnom voljom posmatrača. Fotografije sa otvaranja izložbe, katalog i tekst Sunčice Lambić-Fenjčev možete da pronađete  OVDE . Projekat SMIC. (pokretna mala forma) ima za cilj afirmaciju lokalne novomedijske umetničke prakse, kao i osnaživanje produkcijskih kapaciteta u toj oblasti. Krajnji cilj projekta je kreiranje međunarodne platforme za edukativne i stvaralačke interdisciplinarne procese. Prva, ovogodišnja realizacija u okviru projekta, biće pilot izložba – inicijati