Across the Europe @ Museum of Applied Arts, Belgrade

Izložba Knjiga-umetnički objekat 4 / Książka artystyczna 4 / Book-Art object 4“Da li se poznajemo? / Czy my się znamy? / Do we know each other?“ 

Author of the exhibition and the catalogue: Snežana Skoko

Production: Punctum for Art Experiment and Museum of Applied Art Belgrade

Book-Art object 4 is an international event, quadrennial, fourth in a series organized by an independent art association from Belgrade, the “Punctum for Art Experiment”. This year’s exhibition will be held from 10th to 27th of October, 2020 in the Museum of Applied Art (Žad Gallery) in Belgrade.

The “Punctum for Art Experiment” invited three artists from Poland and three from Serbia to be the curators of this exhibition and to select and propose artists from their countries. Grażyna Brylewska (Pl), Sławomira Chorążyczewska (Pl), Krystyna Szczepaniak (Pl), Gordana Kaljalovic Odanovic (Sr), Snežana Skoko (Sr) and Olivera Batajić Sretenović (Sr) selected 53 artists to participate in this exhibition. The accompanying exhibition will feature works by the artist-curators.

The aim of this manifestation is to make a group exhibition that would show the creation in the field of the Art-book in countries such as Poland and Serbia, where Poland already has a long tradition in this specific art discipline, while the group exhibitions of Art Book works are not so often organized in Serbia. The exhibitions, Book-Art Object 1/2/3/4, and their accompanying exhibitions of guest artists have the goal to present this specific art media to the new generation of artists.

The name of this year’s event is “Do we know each other?” which was an invitation for artists from Poland to make works on the topic “Serbia” as well as an invitation for domestic authors to make works on the topic “Poland”.

Serbian:

Autor izložbe i kataloga: Snežana Skoko

Organizatori: Punkt za umetnički eksperiment i Muzej primenjene umetnosti Beograd

Knjiga umetnički objekat 4 je međunarodna manifestacija, kvadrijenale, četvrto u nizu koju organizuje „Punkt za umetnički eksperiment“, nezavisna umetnička asocijacija iz Beograda. Ovogodišnja izložba biće održana od 10 – 27. oktobra 2020. godine u Muzeju primenjene umetnosti (Galerija Žad), u Beogradu.

„Punkt za umetnički eksperiment“ je pozvao po troje umetnika iz Poljske i Srbije sa zadatkom  da budu kustosi-selektori i da odaberu i umetnike iz svojih zemalja. Gražina Brilevska (Pl), Slavomira Horažičevska (Pl), Kristina Ščepanjak (Pl), Gordana Kaljalović Odanović (Sr), Snežana Skoko (Sr) i Olivera Batajić Sretenović (Sr) izabrale su 53 umetnika koji učestvuju na ovoj izložbi. Pored glavne selekcije organizuje se prateća izložba na kojoj će se svojim radovima predstaviti  i umetnici-kustosi.

Cilj ove manifestacije je da, pre svega, promoviše i predstavi stvaralaštvo na polju Umetničke knjige u zemljama poput Poljske i Srbije, Za razliku od Srbije, gde su ovakve grupne izložbe Art Book sporadično organizovane, Poljska ima dugu i značajnu tradiciju u ovoj umetničkoj disciplini, Izložbe, Umetnička knjiga 1/2/3/4 i prateće izložbe gostujućih umetnika, imaju za cilj da predstave ovaj specifični umetnički medij novoj generaciji umetnika.

Naziv ovogodišnje izložbe je „Da li se poznajemo? “, što je ujedno bio poziv umetnicima iz Poljske da naprave radove na temu „Srbija“, kao i poziv domaćim autorima da odgovore na temu „Poljska“.

www.mpu.rsInteraktivna instalacija Across the Europe pripada procesu pod nazivom Ciklusi. Proces Ciklusi (performans / akcija) traje od 2015. godine i do sada je u vidu instalacije / dokumenta predstavljen više puta, uvek u nekom drugom obliku. Čini ga dokumentarni materijal (foto, video i audio zapisi, objekti, tekstovi, crteži...) koji svedoči o svakodnevnim i povremenim umetničkim akcijama koje se baziraju na destrukciji, re-kreaciji, reinterpretaciji i koje predstavljaju kontemplaciju određenih društvenih fenomena i same egzistencije. Instalaciju / dokument Across the Europe čine objekti od pepela, zastava sa odlomkom iz knjige Saturnovi prstenovi V. G. Zebalda (Winfried Georg Sebald) na poljskom, engleskom i srpskom jeziku i video rad Combustion koji je moguće pogledati putem QR koda.
Comments

Popular posts from this blog

Blic razgovor @AFŽ - Autonomni festival žena